Hvorfor trene med Smulene?

Treningen som SirkusSmulene tilbyr i bakke- og luftakrobatikk, sjonglering, balansering på line og styltedans gir mange gode treningseffekter. Styrke, smidighet, balanse og koordinasjon trenes. Elevene lærer også å samarbeide, og støtter hverandre i prosessen med å lære nye sirkuskunster.

I SirkusSmulene finnes det både elever som har trent med oss siden de var små, mens andre begynte forrige semester. En viktig del av treningen er å gi rom for at alle er forskjellige, at vi interesserer oss for forskjellige ting, og lærer i forskjellig tempo.

Mens høstsemesteret hovedsakelig består av teknikktrening, legger vi i vårsemesteret stor vekt på å sette kunstene vi har lært sammen til en forestilling. Vi jobber prosessorientert, noe som vil si at forestillingen lages i tett samarbeid med barna og ungdommene, og at forestillingen blir til steg for steg.

Når vi lager forestilling, utfordres elevene i samarbeid med hverandre, samtidig som de lærer å ta imot og komme med kreative innspill og ideer. Her gis det rom for alle forslag, hvorpå barna og ungdommene trenes i å konkretisere forslagene sine ved å lage egne små forestillingssekvenser. Arbeidet mot forestilling gir elevene erfaring og trygghet i å stå på en scene og presentere sine kunster for et publikum.