Årshjulet

Sirkussmuleåret følger skoleåret, og er delt inn i to semestre.
Vi trener på Trafoen på Tøyen, Hovinveien 1, 0576 Oslo.

Høstsemesteret består av ca. tolv treninger og starter vanligvis i begynnelsen av september. Høstsemesteret fokuserer på sirkusteknikktrening. Siste gang før jul holder vi en visning for foreldrene i våre faste treningslokaler på Oslo Teatersenter.

Vårsemesteret kan variere litt i antall øvinger.

Dette er fordi vi i løpet av vårsemesteret forbereder en forestilling til amatørteaterfestivalen Rampelys, og denne festivalen forandrer datoer fra år til år. Det pleier å være 12-16 treninger.

Treningstider
Smulene er delt opp i tre forskjellige grupper etter alder og ferdighet, og alle gruppene trener halvannen time hver mandag.
Gruppe 1 trener kl.17.00 – kl.18.30
Gruppe 2 trener kl.18.30- kl.20.00
Gruppe 3 trener kl.20.00 – kl.21.30

Pris
For tiden er prisen kr 2.550,- for vår og kr 2.450,- for høst.